Home New Voices Nieuwe Leden
PDF  | Afdrukken |

New Voices, een koor waar woorden gaan leven!


New Voices is in 2004 opgericht. Beginnen in een regio waar al veel koren reeds langere tijd hun bestaan hebben, is een uitdaging. Als koor moet je dan wel iets anders bieden, dan dat wat er al is.

Gezien het inmiddels uitgevoerde repertoire, de belangstelling tijdens concerten en het feit dat New Voices steeds meer gevraagd wordt haar medewerking aan concerten of projecten te verlenen bevestigen dat we geslaagd zijn in de aanpak die van meet af aan is gekozen: een veelzijdigheid aan boeiende muziekstukken gecombineerd met enthousiaste dirigent André van Vliet en muziekpedagoog Mirjam Feijer, maar vooral de grote inzet van de koorleden die elke week in een ontspannen sfeer bij elkaar komen.

New Voices organiseert jaarlijks één groot concert in de regio, waarbij de instrumentale begeleiding veel aandacht krijgt en wij niet volstaan met alleen piano of orgel.

Wij vinden het fijn dat u belangstelling toont voor New Voices. Hoe u lid kunt worden leest u in de procedures hieronder. Een stemtest maakt deel uit van deze procedure. Zij is vooral bedoeld voor het vaststellen van het stembereik, de kwaliteit van de stem en de toegevoegde waarde aan New Voices.

Wij nodigen u hartelijk uit om een paar avonden mee te zingen. Is er een klik en wilt u zich zowel op de repetities als ook thuis inzetten om tekst en muziek eigen te maken, dan nodigen wij u hartelijk uit om een afspraak te maken voor de stemtest. We zijn ervan overtuigd dat we een verrijkende tijd met u tegemoet gaan.

 

Repetitieavond:

  • maandagavond van 20.00 - 22.00
  • pauze: 21.00 - 21.15
  • locatie: Dorpshuis Ons Dorp, Dorp 32, 3415 PE, Polsbroek

Repertoire:
Het repertoire bestaat uit een mix van klassieke en eigentijdse christelijke muziek.

Lid worden:
Op elk moment van het jaar worden nieuwe leden tussen de 30 en 55 jaar toegelaten. Definitieve toelating vindt plaats, zodra de stemtest met goed gevolg is afgenomen.

Stemvorming:
Eens in de 3 jaar wordt elk koorlid opnieuw gestemd door de zangpedagoge. Uit deze stemtest kunnen adviezen komen, die door de koorleden dienen te worden opgevolgd.

Koorscholing:
Tijdens de repetitieavonden neemt de zangpedagoge groepen apart om bepaalde muziekstukken in te studeren. Dit gebeurt 2x per jaar.

De volgende partijen zijn aanwezig:

  • Bassen
  • Tenoren
  • Sopranen 1 en 2
  • Alten 1 en 2

Kooropstelling:
Deze is flexibel, afhankelijk van de stemtestresultaten, locatie of andere omstandigheden. Dirigent en zangpedagoge bepalen de opstelling.

Kleding:
De kleur van de kleding die tijdens concerten gedragen wordt, is zwart. Voor de dames geldt dat zij in een jurk of rok verschijnen. Geen sieraden van andere kleur.

Koormappen/concertmappen:
Voor de koormap en concertmap wordt een eenmalige bijdrage gevraagd van 18,95euro. Deze wordt gelijktijdig met de eerste betaling van de contributie afgeschreven.
De concertmap is niet bedoeld voor de wekelijkse repetities. Hiervoor ontvangt u eenmalig een aparte repetitiemap.

Contributie:
Deze bedraagt per kwartaal 55,00euro en wordt via een automatische incassomachtiging geïnd.
Dit wordt door u geregeld door het aanmeldingsformulier in te vullen.
Jaarlijkse prijsindexering kan tot de mogelijkheden behoren.

Opzeggen:
Per kwartaal is het mogelijk om het lidmaatschap op te zeggen.
Dit moet schriftelijk gebeuren t.a.v. het secretariaat. Daarnaast wordt de koormap per direct ingeleverd.

Bestuursleden:
Dirk Hakkesteegt -voorzitter

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

0182-785502

 

Nella Smit - Van der Laan - secretaresse

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.  of Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

0182-785872

 

Jan de Wit - penningmeester

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

0182-383833

Jan van der Vlist - public relations

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

0182-386187