Home New Voices Dirigent
PDF  | Afdrukken |

arjan veen dirigent

Arjan is dirigent van een viertal koren: het Kinderkoor en Jongerenkoor ‘Tehilla’ te Driebergen, Gemengd Koor ‘New Voices’ Polsbroek en ‘Soli Deo Gloria’ te Hilversum.
Lessen koordirectie volgde Arjan als bijvak (Minor) aan het Rotterdams Conservatorium bij Wiecher Mandemaker.
Tijdens zijn studie aan het Rotterdams Conservatorium heeft Arjan ook de Opleiding Kerkmuziek afgerond, waar de vakken Hymnologie en Cantoraat onderdeel van uitmaakten.
In de zomer 2016 deed hij mee aan de befaamde Kurt Thomas Cursus voor koordirigenten aan de HKU te Utrecht. Vanaf september 2018 hoopt Arjan koordirectie (Master) te studeren aan het Conservatorium te Antwerpen.
 
Voor meer informatie, zie www.arjanveen.nl